Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών Σάμου

 

 

Αρχική σελίδα

Ιστορικά

Τοποθεσία

Το έργο μας

Φωτογραφίες

Τα νέα μας

Προσωπικό Σχολείου

Βιβλίο Επισκεπτών

Ένα  σχολείο  με  ιστορία  εκατό  χρόνων  και  πάνω… !

7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών

( Ευθυμιάδα Σχολή ).

1828 !  Με απόφαση του εκτάκτου επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων

Ιωάννη Κωλέτη ιδρύεται στους Μυτιληνιούς Σάμου αλληλοδιδακτικό σχολείο που σύμφωνα με μαρτυρίες λειτούργησε κανονικά.

Στο σχολείο αυτό δίδαξαν οι Μ. Τζεσμελής , ο πανοσολογιότατος Γερμανός , ο Χατζηδαμασκηνός …

1837-38 ! Στους Μυτιληνιούς λειτουργούν αλληλοδιδακτικό σχολείο με δάσκαλο τον Ιωάννη Ανδρεάδη και ελληνικό σχολείο με δάσκαλο το Γρηγόριο Κωσταντό.

Στο Ελληνικό Σχολείο Μυτιληνιών το 1843 εκτός από τα κοινά μαθήματα διδάσκονται και πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια του αμπελιού , της οινοποιίας και της ελαιοκαλλιέργειας . Από το 1888 για να εγγραφεί κάποιος στην πρώτη τάξη του Ελληνικού Σχολείου Μυτιληνιών έπρεπε να έχει απολυτήριο πλήρους δημοτικού σχολείου.

Κατά τη δεκαετία του 1880-1890 λειτούργησαν στους Μυτιληνιούς ένα δημοτικό σχολείο ένα παρθεναγωγείο και ένα σχολαρχείο.

1848 !  Ο συγχωριανός μας ιεροδιάκονος Ευθύμιος Καλυμνιός,   που είχε μεταναστεύσει  στο Yurgevo της Μολδαβίας , αφήνει με  διαθήκη τη μισή περουσία του στην Ελληνική Σχολή Μυτιληνιών με σκοπό την ανέγερση ενός σύγχρονου για την εποχή διδακτηρίου.

Τέλη της δεκαετίας του 1880 υλοποιείται η επιθυμία του Ευθυμίου Καλυμνιού  και αρχίζει η ανέγερση του σημερινού διδακτηρίου στο χώρο που προϋπήρχε το παλιό σχολείο. Το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού του νέου σχολικού κτιρίου ανήλθε στο ποσό των 148.768 γροσίων. Τα έξοδα καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος με την εκτέλεση της διαθήκης του Ευθυμίου Καλυμνιού, με δάνειο 33.300 γροσίων απ’ το Λιμενικό Ταμείο Τηγανίου (Πυθαγορείου) και τη συνδρομή της Ηγεμονίας με 10.000 γρόσια.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 1893 , με την έναρξη των μαθημάτων έγιναν τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου και για να τιμηθεί ο ευεργέτης , το σχολείο μετονομάσθηκε σε «Ευθυμιάδα σχολή».

Τα αμέσως επόμενα χρόνια η «Ευθυμιάδα» εμπλουτίζεται με βιβλία και εποπτικό υλικό διαφόρων δωρητών και αποτελεί για την εποχή της ένα πρότυπο σχολείο.

Η Ευθυμιάδα Σχολή λειτούργησε ως σχολαρχείο μέχρι το 1912.

Μετά την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα στέγασε το ημιγυμνάσιο και από το 1934 μέχρι και το 1937 το αστικό σχολείο.

Τα χρόνια της Ιταλικής κατοχής το κτίριο είχε επιταχθεί και χρησιμοποιήθηκε σαν στρατιωτικό νοσοκομείο του ιταλικού στρατού.

Αργότερα , μετά την απελευθέρωση , στέγασε το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών.

 

Το 1958 , με επιχορήγηση των αδερφών Ιωάννη και Βασιλείου  Μ. Καλυμνιού (συγγενών του Ιερομόναχου Ευθυμίου) το διδακτήριο ανακαινίσθηκε.

Με το πέρασμα του χρόνου τα ίχνη της εγκατάλειψης άρχισαν να γίνονται εμφανή. Το κτίριο πρώην κόσμημα  του χωριού μας όχι μόνο δεν παρείχε προστασία αλλά ήταν μια διαρκής απειλή για μαθητές και διδάσκοντες.

Το 1996 με ενέργειες του διδακτικού  προσωπικού , το διδακτήριο του σχολείου κρίθηκε «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο» μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. απ. ΔΙΛΑΠ/Γ/1126/29340/5-6-96)

Το 1997 άρχισαν οι εργασίες επισκευής βάση της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου και τη χρηματοδότηση της Νομαρχίας Σάμου της Κοινότητας Μυτιληνιών του Σχολικού Συνεταιρισμού και αργότερα του Δήμου Πυθαγορείου.

Το Δεκέμβριο του 1998 ο συγχωριανός μας Ανακρέων Καραμηνάς κάτοικος Καναδά, δώρισε στη Σχολική Επιτροπή το ποσό των «10.000.000» για την αντικατάσταση των κουφωμάτων του διδακτηρίου.

Η Σχολική Επιτροπή σε ένδειξη ευγνωμοσύνης  ανακήρυξε τον Ανακρέοντα Καραμηνά  Ευεργέτη του σχολείου.

Άξιος αναφοράς είναι και συγχωριανός μας Δημήτριος Καπενεκάς ιδιοκατασκευές του οποίου , όπως (ατμομηχανή , γεωμετρικά όργανα κ.λ.π.) , αποτελούν μέρος του εποπτικού υλικού του σχολείου μας και ζωντανεύουν τη μνήμη του.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στην αποπεράτωση των εργασιών επισκευής και τον καλλωπισμό του σχολείου.

Σήμερα στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών ( πρώην Α΄ και Β΄ Δημ. Σχολεία ) με παράλληλη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και του Ολοήμερου Τμήματος.

 

 

επικοινωνία

tel/fax:(+30) 22730 51282
email:mail@dim-mytil.sam.sch.gr

 

 

 

copyright Eva Koukouras 2008